Kontaktujte nás

Asociácia diabetikov Slovenska (ADiaS)
Sídlo a poštová adresa: Sibírska 19, 831 02 Bratislava

Právna forma: občianske združenie,
podľa zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov
Registrácia vykonaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 3. 6. 2011. Číslo spisu: VVS/1-900-90-37747
Pôsobnosť: celoslovenská, založená na dobu neurčitú

Napíšte nám

e-mail

adias.zdruzenie@gmail.com

Nájdete nás

Sibírska 19, 831 02 Bratislava

office-business-meeting-5472251_1280